dinsdag 8 juli 2014

Motoraccu's

Motoraccu's

Aangezien er redelijk wat vragen zijn over de motoraccu's die we verkopen bij mPartz, hebben we algemene informatie samen gevat over motoraccu's. We zullen o.a. ingaan op de soorten accu's, hoe deze voor te bereiden en hoe deze te onderhouden (bijvoorbeeld bij een winterstop).
De tekst is opgedeeld in 3 groepen accu's: conventionele accu's, onderhoudsvrije accu's en gel-accu's. Per type motoraccu zullen de kenmerken worden aangegeven, hoe voor te bereiden en hoe te onderhouden. Overigens zullen we niet in al te technische details treden aangezien dit voor het gebruik van de accu op zich verder niet interessant is.

Algemene info en soorten accu's

Het grote misverstand is met name dat er voor alle type motoraccu's ook een gel-variant is. Voor Yuasa accu's geldt dat elke type accu zijn eigen specificaties heeft en met specificaties bedoelen we dan afmetingen, techniek van de accu (gel, onderhoudsvrij of concentioneel), waar de plus en min-pool zit, aantal Amperes etc.
Een andere vraag die je ook vaak ziet, is hoe lang een accu hoort mee te gaan. De vraag is niet eenduidig te beantwoorden, omdat dit van een aantal factoren afhankelijk is.Hierbij kun je denken aan winterstalling, spanningsregelaar, staat een motor buiten of binnen. Globaal kan gesteld worden dat een accu rond de 4-6 jaar kan meegaan. Gaat deze eerder defect, dan is het belangrijk ook te controleren of niet andere componenten aan je motor defect zijn (bijvoorbeeld de spanningsregelaar, waardoor de accu een te hoge laadspanning krijgt). Bij mPartz leveren we de accu's met 12 maanden garantie op fabriekfouten.
Soms wordt er vreemd aangekeken dat een accu met een los zuurpakket wordt geleverd of met losse flessen accuzuur. Dit wordt vanuit Yuasa (maar geldt voor alle merken) zo geleverd vanwege de anders erg beperkte houdbaarheid. Zou een accu namelijk gevuld worden geleverd en deze na transport, op deplank bij de groothandel, op de plank bij de detailhandel dusdanig lang niet worden gebruikt, dan gaat een dergelijke accu stuk nog voordat een klant deze uberhaupt heeft kunnen gebruiken.
Globaal zijn 3 soorten motoraccu's:
 • Gel-accu's: worden aangeduid met de letters YTZ
 • Onderhoudsvrije accu's: YTX en YT
 • Conventionele accu's: YB, 52515, 53030 etc.

Gel motoraccu

Algemeen

Gel-accu's zijn compleet afgesloten en kunnen daarom ook op de kop worden gemonteerd. Deze accu's zijn reeds voorgevuld en hoeven dus verder niet te worden gevuld.
Voorbereidingen
Het is te adviseren de accu met een acculader (bijvoorbeeld met de Optimate 3+) 2 a 3 uurtjes te laden en is na inbouw gebruiksklaar.
Onderhoud
Indien de accu voor langere periode niet wordt gebruikt, is het aan te raden die aan een druppellader te hangen tijdens bijvoorbeeld de winterstop. Een acculader die hiervoor geschikt is, is de Optimate 3+.

Onderhoudsvrije motoraccu

Algemeen
Onderhoudsvrije-accu's dienen voor gebruik eerst te worden gevuld en daarna zijn deze onderhoudsvrij. Er zit een miniscuul klein nood-ontluchtingsgaatje in deze accu's. Het is te adviseren deze accu zoveel mogelijk rechtop te monteren.
Voorbereidingen
Een groot misverstand is dat een onderhoudsvrijeaccu niet gevuld hoefd te worden. Dat komt doordat een gel-accu vaak wordt verward met een onderhoudsvrije accu. Deze accu's (YTX en YT) worden geleverd met een zogeheten zuurpakket. Met dit zuurpakket kan eenvoudig de accu worden gevuld op de hieronder beschreven wijze:
 • KIJK UIT met accuzuur. Hoewel het niet gevaarlijk is als iets op de hand krijgt, kan het zeker geen kwaad om handschoeven te dragen. Doe dit vullen ook altijd in een goed geventileerde ruimte. Bij knoeien op de vloer kunnen vlekken ontstaan (zijn niet te verwijderen) en als je knoeit op kleding, zal hier na een dag gaten in ontstaan. Ben er dus wel voorzichtig mee en doe het in een garage of schuur en draag voor de zekerheid oude/werkkleding.
 • Haal de zwarte strip van het zuurpakket en laat de zilver folie op het accuzuur zitten. Gooi de zwarte strip NIET weg, die is later weer nodig.
 • Zet de accu op een stabiele ondergrond en plaats het zuurpakket loodrecht op de accu (elke patroon precies boven een vulopening).
 • Druk vervolgens boven op het zuurpakket, zodat de zilveren dopjes worden doorgrpikt door de vulopeningen van de accu.
 • Er zullen nu luchtbellen zichtbaar zijn in het zuurpakket en het zuur zal in de accu zakken. Heb hierbij geduld en laat dit voor 30 minuten leeglopen.
 • Verwijder na een half uur voorzichtig het zuurpakket. Neem de zwarte strip en plaats deze over de vulopeningen van de accu. Druk deze zeer stevig aan. Deze strip is daarna niet meer te verwijderen en zorgt voor een 100% afdichting (onderhoudsvrij).
 • Laadt de accu met een acculader (bijvoorbeeld met de Optimate 3+) 2 a 3 uurtjes te laden en is na inbouw gebruiksklaar. Nooit de accu gevuld ongeladen voor langere periode wegzetten (krijg je hetzelfde effect bij een winterstalling en kan schadelijk zijn voor de accu).
Onderhoud
Aangezien het na het vullen een gesloten systeem is, is er verder geen direct onderhoud of controle nodig. Indien de accu voor langere periode niet wordt gebruikt, is het aan te raden die aan een druppellader te hangen tijdens bijvoorbeeld de winterstop. Een acculader die hiervoor geschikt is, is de Optimate 3+.

Conventionele motoraccu

Algemeen
Conventionele-accu's dienen voor gebruik eerst te worden gevuld. De accu is voorzien van een ontluchting aan 1 zijde voor eventuele gassen die kunnen ontstaan. Deze accu MOET altijd rechtop worden gemonteerd.
Voorbereidingen
Deze accu's worden altijd zonder zuur af-fabriek geleverd. Accuzuur dien apart te worden besteld en dat kan via onze webshop, maar ook bij de betere automaterialenzaken zijn deze ook te krijgen. Het vullen van de accu staat hieronder beschreven:
 • KIJK UIT met accuzuur. Hoewel het niet gevaarlijk is als iets op de hand krijgt, kan het zeker geen kwaad om handschoeven te dragen. Doe dit vullen ook altijd in een goed geventileerde ruimte. Bij knoeien op de vloer kunnen vlekken ontstaan (zijn niet te verwijderen) en als je knoeit op kleding, zal hier na een dag gaten in ontstaan. Ben er dus wel voorzichtig mee en doe het in een garage of schuur en draag voor de zekerheid oude/werkkleding.
 • Het is aan te raden een mini-trechter te gebruiken om knoeien te voorkomen.
 • Verwijder de afdichting bij het ontluchtingspijpje.
 • Zet de accu op een stabiele ondergrond en draai de doppen van de accu los en leg deze apart.
 • Vul de accu tot deze tussen het minimale en maximale niveau staat. Controleer dit per cel (kolom).
 • Laat de accu zo'n 30 minuten staan en controleer op nieuw het niveau
 • Draai vervolgens de dopjes weer terug op de accu.
 • Laadt de accu met een acculader (bijvoorbeeld met de Optimate 3+) 2 a 3 uurtjes te laden en is na inbouw gebruiksklaar. Het is niet nodig voor het laden om de doppen er af te halen (ontluchting moet wel vrij zijn). Nooit de accu gevuld ongeladen voor langere periode wegzetten (krijg je hetzelfde effect bij een winterstalling en kan schadelijk zijn voor de accu).
 • Let op bij het plaatsen van de accu dat het ontluchtingsslangetje wordt aangesloten. Mocht er ooit accuzuur uitkomen, dan zal deze op de grond vallen en niet de lak van de motor beschadigen.
Onderhoud
Controleer volgens de aangegeven frequenties de accu op voldoende niveau (zie instructies motorboekje). Vul indien nodig deze aan tot het minimale niveau met accuzuur. Indien de accu voor langere periode niet wordt gebruikt, is het aan te raden die aan een druppellader te hangen tijdens bijvoorbeeld de winterstop. Een acculader die hiervoor geschikt is, is de Optimate 3+.

Accu defect of niet?

Indien de motor niet meer goed start, is het eerste waar aan wordt gedacht een defecte accu. Echter een slecht startende motor kan meer oorzaken hebben. Onderstaand staan een aantal stappen om een eerste check te doen om te bepalen of de accu defect is. Om te meten heb je een voltmeter nodig die miniaal tot 20V kan meten. Mocht je er niet uitkomen of twijfelen, is het aan te raden om de accu door een auto- of motorzaak te laten doormeten.
 • Meet eerst de spanning op de polen als de motor niet op het contact staat. Deze hoort rond de 12.5V te zijn. Mocht deze lager zijn, probeer 'm dan eerst met een acculader op te laden.
 • Mocht de spanning goed zijn, probeer dan de motor te starten (eventueel met de autoaccu overstarten). Indien de motor loopt, meet dan opnieuw de spanning op de accupolen. De spanning hoort tussen de 13.5V en 15V, ook als je gas geeft. Is dit lager dan is het laadcircuit niet goed. Is dit boven de 15V (meestal is het dan rond de 18V), dan is wellicht de spanningsregelaar defect.
 • Indien de startmotor moelijk draait, probeer deze eens te starten met bijvoorbeeld de autoaccu. Kijk of de accu dan soepeler draait. Indien deze namelijk dan ook moeilijk draait, dan klopt er iets niet in het startcircuit (of slechte bekabeling).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten